Rekonstrukcja drewnianej galerii komunikacyjnej w zabytkowej kamienicy w Krakowskiej dzielnicy Podgórze. Projekt budowlany i konstrukcyjny.

Konstrukcja balkonu oraz klatki schodowej będzie wykonana jako hybryda konstrukcyjna. Na elementy konstrukcyjne – nośne zastosowano dwa rodzaje materiałów : Drewno modrzewiowe impregnowane na pokrycie podestów galerii komunikacyjnej oraz podestu klatki schodowej zewnętrznej . Drewnem konstrukcyjnym będzie dąb wykorzystywany na stopnie schodowe oraz elementy balustrad i słupów balustradowych. Stalowe profile...

Projekt naprawy punktu podpory stałej na Zwężce Venturiego

Celem opracowania niniejszej dokumentacji jest wykonanie projektu naprawczego podpory stałej na słupie HX2-5 , po zerwaniu zamocowania punktu stałego w trakcie wystąpienia stanu awaryjnego podczas eksploatacji obiektu. Siły występujące w tym punkcie uszkodziły mocowanie spawane po przekroczeniu maksymalnych sił poziomych. Celem wyeliminowania podobnych sytuacji wykonano pełna analizę statyczną a wyniki...

Analiza zachowania się konstrukcji budynku przy ul. Brodzińskiego 1 ,w świetle stwierdzonego stanu technicznego oraz przeprowadzonych badań geologicznych

Celem opracowania niniejszej zostaną wyniki badań geologicznych podłoża w rejonie ściany frontowej i od strony podwórka . Wykonana zostanie analiza dokumentacji jest analiza zachowania się budynku przy ul. Brodzińskiego 1. Przyczyną są uszkodzenia konstrukcji budynku powstałe w latach ubiegłych . W analizie wykorzystane wytrzymałościowa stropów drewnianych bazująca na rzeczywistym stanie...

Analiza naprężeniowa Instalacji oczyszczania gazu wielopiecowego na WP-3

Celem opracowania niniejszej dokumentacji jest analiza naprężeniowo- wytrzymałościowa powłok instalacji odpylania gazu wielkopiecowego WP-3. W warunkach nowego układu statycznego zaproponowanego i zaprojektowanego przez firme Poul Wurth. (zastosowanie kompensatora przed wejściem do Odpylnika) Analiza została podzielona na trzy części: Pierwsza przedstawia stan aktualny naprężeń bazujący na rzeczywistych pomiarach grubości płaszcza wszystkich...