Optymalizacja konstrukcji w obliczeniach inżynierskich

Pod pojęciem optymalizacji konstrukcji kryje się wybór najlepszego rozwiązania w odniesieniu do danego kryterium. Skutkiem tego jest minimalizacja kosztów budowy samej konstrukcji. Cały proces składa się z kilku etapów, z czego pierwszy polega na przeprowadzeniu dokładnej analizy rozwiązań konstrukcyjnych, które przyjęliśmy na początku. Kolejnym krokiem jest stworzenie alternatywnych rozwiązań, dzięki...