Analiza naprężeniowa Instalacji oczyszczania gazu wielopiecowego na WP-3

analiza naprężeniowa instalacji oczyszczania gazu

Celem opracowania niniejszej dokumentacji jest analiza naprężeniowo- wytrzymałościowa powłok instalacji odpylania gazu wielkopiecowego WP-3. W warunkach nowego układu statycznego zaproponowanego i zaprojektowanego przez firme Poul Wurth. (zastosowanie kompensatora przed wejściem do Odpylnika)

Analiza została podzielona na trzy części:

  1. Pierwsza przedstawia stan aktualny naprężeń bazujący na rzeczywistych pomiarach grubości płaszcza wszystkich elementów instalacji z uwzględnieniem ostatnich wzmocnień wg. Proj NV-56-2018-00 przy założeniu że instalacja pracuje jako samonośna bez jakichkolwiek podpór dodatkowych.
  2. Druga przedstawia stan aktualny naprężeń bazujący na rzeczywistych pomiarach grubości płaszcza wszystkich elementów instalacji z uwzględnieniem ostatnich wzmocnień wg. Proj NV-56-2018-00 przy założeniu że instalacja pracuje jako samonośna lecz z zastosowaniem dodatkowej podpory rurociągu skośnego mającej charakter pracy warunkowej dla obciążeń od parcia wiatru.
  3. Trzecia, to analiza tabelaryczna, która ma za zadanie przedstawienie stanu naprężeń po kolejnym 10 letnim okresie eksploatacji tejże instalacji.