Jak poprawnie projektować systemy usztywniające konstrukcje obiektów?

Projektowanie sztywności budynków to jeden z najważniejszych aspektów w zakresie projektowania konstrukcji. Pod uwagę bierze się zarówno stateczność globalną jaką muszą wyróżniać się konstrukcje budowlane, zapewnienie nośności oraz użytkowalności. Wpływ obciążeń poziomych może być na tyle ważny w przypadku obiektów kilkupiętrowych, że konieczne jest dokonanie analizy sztywności elementów odpowiadających za...