Obliczenia wytrzymałościowe – na czym polegają?

Na każde ciało wpływają obciążenia, które powodują jego odkształcanie się. W konsekwencji, jeśli obciążenia będą bardzo duże, dany element konstrukcji może ulec zniszczeniu lub odkształcić się w sposób, który spowoduje utratę właściwości użytkowych. Jest to niepożądana sytuacja nie tylko ze względu na straty ekonomiczne, ale przede wszystkim z uwagi na...