Projekt naprawy punktu podpory stałej na Zwężce Venturiego

projekt naprawy punktu podpory

Celem opracowania niniejszej dokumentacji jest wykonanie projektu naprawczego podpory stałej na słupie HX2-5 , po zerwaniu zamocowania punktu stałego w trakcie wystąpienia stanu awaryjnego podczas eksploatacji obiektu. Siły występujące w tym punkcie uszkodziły mocowanie spawane po przekroczeniu maksymalnych sił poziomych. Celem wyeliminowania podobnych sytuacji wykonano pełna analizę statyczną a wyniki były podstawą do zaprojektowania nowego podparcia

W dokumentacji pokazano dwa warianty stanu obecnego konstrukcji ,które pozwolą na właściwe określenie sił w stalowych elementach konstrukcji i określeniu metody procesu naprawczego:

  • Wariant 1 – to stan gdzie podpora stała pracuje wg. założonego statycznego schematu projektowego i przejmuje wszystkie siły poziome działające zgodnie z kierunkiem osi rurociągu. Dla tego wariantu sprawdzone zostaną wszystkie elementy w słupie oraz stan przemieszczeń całego toru instalacji. Ten stan jest stanem wyjściowym oraz obecnie stanem do którego będzie zmierzał proces naprawczy z uzyskaniem właściwego stanu geometrii i pozycji stopy podporowej na poziomie +16.200 podestu serwisowego.
  • Wariant 2 – to stan symulujący stan obecny – poawaryjny , który nie funkcjonuje prawidłowo wg. założeń obliczeń statycznych w projekcie całej instalacji. Powoduje to przesunięcie niekontrolowane wzdłuż osi rurociągu . W trakcie pracy instalacji przesunięcie podpory stałej względem punktu pierwotnego zablokowania stopy wynosi 54mm w kierunku słupa HX2-2. Dodatkowo przesuniecie wzrasta do wartości 128mm ,dla stanu instalacji wyłączonej. Wniosek z tego że poziome siły pojawiające się w instalacji maja kierunek przeciwny tzn. do turbin.