Blog

Projekty techniczne obiektów - jak je prawidłowo czytać?

Projekty techniczne obiektów - jak je prawidłowo czytać?

Przed przystąpieniem do budowy jakiegokolwiek obiektu, konieczne jest przygotowanie jego projektu technicznego. To zadanie bierze na siebie biuro konstrukcyjne. Osoby, które przygotowują się do budowy domu otrzymają opracowanie architektoniczno-budowlane, które zawiera wszystkie informacje dotyczące nieruchomości. Niestety, na pierwszy rzut oka ich odcyfrowanie wydaje się być bardzo trudne dla osoby, która…
Jak poprawnie projektować systemy usztywniające konstrukcje obiektów?

Jak poprawnie projektować systemy usztywniające konstrukcje obiektów?

Projektowanie sztywności budynków to jeden z najważniejszych aspektów w zakresie projektowania konstrukcji. Pod uwagę bierze się zarówno stateczność globalną jaką muszą wyróżniać się konstrukcje budowlane, zapewnienie nośności oraz użytkowalności. Wpływ obciążeń poziomych może być na tyle ważny w przypadku obiektów kilkupiętrowych, że konieczne jest dokonanie analizy sztywności elementów odpowiadających za…
Jak zadbać o dobrą komunikację z biurem projektowym?

Jak zadbać o dobrą komunikację z biurem projektowym?

Zła komunikacja to jedna z najczęstszych przyczyn opóźnień projektów. O tym jak ważna jest umiejętność “dogadywania się” wie właściwie każdy, jednak w praktyce wcale nie jest to takie oczywiste. Należy wspomnieć, że biuro projektów nie komunikuje się ze sobą tylko werbalnie. Informacje są przekazywane również innymi drogami zarówno mailową czy…
Zabezpieczenie konstrukcji stalowych przed pożarem

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych przed pożarem

Konstrukcje stalowe wyróżniają się stosunkowo niską odpornością na działanie wysokich temperatur. Z tego względu, gdyby doszło do pożaru, istnieje ryzyko nagłego zawalenia się budynku. Po przekroczeniu 500 stopni Celsjusza, stal w ogromnym stopniu obniża swoją plastyczność. Tymczasem podczas pożaru temperatura może dojść nawet do 1200 stopni Celsjusza. Mając na uwadze…
Optymalizacja konstrukcji w obliczeniach inżynierskich

Optymalizacja konstrukcji w obliczeniach inżynierskich

Pod pojęciem optymalizacji konstrukcji kryje się wybór najlepszego rozwiązania w odniesieniu do danego kryterium. Skutkiem tego jest minimalizacja kosztów budowy samej konstrukcji. Cały proces składa się z kilku etapów, z czego pierwszy polega na przeprowadzeniu dokładnej analizy rozwiązań konstrukcyjnych, które przyjęliśmy na początku. Kolejnym krokiem jest stworzenie alternatywnych rozwiązań, dzięki…
Obliczenia wytrzymałościowe - na czym polegają?

Obliczenia wytrzymałościowe - na czym polegają?

Na każde ciało wpływają obciążenia, które powodują jego odkształcanie się. W konsekwencji, jeśli obciążenia będą bardzo duże, dany element konstrukcji może ulec zniszczeniu lub odkształcić się w sposób, który spowoduje utratę właściwości użytkowych. Jest to niepożądana sytuacja nie tylko ze względu na straty ekonomiczne, ale przede wszystkim z uwagi na…
Jak rozpocząć współpracę z biurem projektowym?

Jak rozpocząć współpracę z biurem projektowym?

Współpraca z biurem projektowym jest niezbędna podczas realizowania każdej większej inwestycji. Aby powstał budynek lub konstrukcja budowlana szeroko rozumiana   spełniająca wszystkie wymagania, konieczna jest pomoc profesjonalistów. Pierwszym krokiem jest jednak nawiązanie współpracy z odpowiednim podmiotem. Zanim wybierzemy konkretne biuro projektowe, warto wysłać kilka zapytań ofertowych i porównać odpowiedzi. Dość…
Rekonstrukcja drewnianej galerii komunikacyjnej w zabytkowej kamienicy w Krakowskiej dzielnicy Podgórze. Projekt budowlany i konstrukcyjny.

Rekonstrukcja drewnianej galerii komunikacyjnej w zabytkowej kamienicy w Krakowskiej dzielnicy Podgórze. Projekt budowlany i konstrukcyjny.

Konstrukcja balkonu oraz klatki schodowej będzie wykonana jako hybryda konstrukcyjna. Na elementy konstrukcyjne – nośne zastosowano dwa rodzaje materiałów : Drewno modrzewiowe impregnowane na pokrycie podestów galerii komunikacyjnej oraz podestu klatki schodowej zewnętrznej . Drewnem konstrukcyjnym będzie dąb wykorzystywany na stopnie schodowe oraz elementy balustrad i słupów balustradowych. Stalowe profile…
Projekt naprawy punktu podpory stałej na Zwężce Venturiego

Projekt naprawy punktu podpory stałej na Zwężce Venturiego

Celem opracowania niniejszej dokumentacji jest wykonanie projektu naprawczego podpory stałej na słupie HX2-5 , po zerwaniu zamocowania punktu stałego w trakcie wystąpienia stanu awaryjnego podczas eksploatacji obiektu. Siły występujące w tym punkcie uszkodziły mocowanie spawane po przekroczeniu maksymalnych sił poziomych. Celem wyeliminowania podobnych sytuacji wykonano pełna analizę statyczną a wyniki…
Analiza zachowania się konstrukcji budynku przy ul. Brodzińskiego 1 ,w świetle stwierdzonego stanu technicznego oraz przeprowadzonych badań geologicznych

Analiza zachowania się konstrukcji budynku przy ul. Brodzińskiego 1 ,w świetle stwierdzonego stanu technicznego oraz przeprowadzonych badań geologicznych

Celem opracowania niniejszej zostaną wyniki badań geologicznych podłoża w rejonie ściany frontowej i od strony podwórka . Wykonana zostanie analiza dokumentacji jest analiza zachowania się budynku przy ul. Brodzińskiego 1. Przyczyną są uszkodzenia konstrukcji budynku powstałe w latach ubiegłych . W analizie wykorzystane wytrzymałościowa stropów drewnianych bazująca na rzeczywistym stanie…