Blog

Rekonstrukcja drewnianej galerii komunikacyjnej w zabytkowej kamienicy w Krakowskiej dzielnicy Podgórze. Projekt budowlany i konstrukcyjny.

Rekonstrukcja drewnianej galerii komunikacyjnej w zabytkowej kamienicy w Krakowskiej dzielnicy Podgórze. Projekt budowlany i konstrukcyjny.

Konstrukcja balkonu oraz klatki schodowej będzie wykonana jako hybryda konstrukcyjna. Na elementy konstrukcyjne – nośne zastosowano dwa rodzaje materiałów : Drewno modrzewiowe impregnowane na pokrycie podestów galerii komunikacyjnej oraz podestu klatki schodowej zewnętrznej . Drewnem konstrukcyjnym będzie dąb wykorzystywany na stopnie schodowe oraz elementy balustrad i słupów balustradowych. Stalowe profile…
Projekt naprawy punktu podpory stałej na Zwężce Venturiego

Projekt naprawy punktu podpory stałej na Zwężce Venturiego

Celem opracowania niniejszej dokumentacji jest wykonanie projektu naprawczego podpory stałej na słupie HX2-5 , po zerwaniu zamocowania punktu stałego w trakcie wystąpienia stanu awaryjnego podczas eksploatacji obiektu. Siły występujące w tym punkcie uszkodziły mocowanie spawane po przekroczeniu maksymalnych sił poziomych. Celem wyeliminowania podobnych sytuacji wykonano pełna analizę statyczną a wyniki…
Analiza zachowania się konstrukcji budynku przy ul. Brodzińskiego 1 ,w świetle stwierdzonego stanu technicznego oraz przeprowadzonych badań geologicznych

Analiza zachowania się konstrukcji budynku przy ul. Brodzińskiego 1 ,w świetle stwierdzonego stanu technicznego oraz przeprowadzonych badań geologicznych

Celem opracowania niniejszej zostaną wyniki badań geologicznych podłoża w rejonie ściany frontowej i od strony podwórka . Wykonana zostanie analiza dokumentacji jest analiza zachowania się budynku przy ul. Brodzińskiego 1. Przyczyną są uszkodzenia konstrukcji budynku powstałe w latach ubiegłych . W analizie wykorzystane wytrzymałościowa stropów drewnianych bazująca na rzeczywistym stanie…
Analiza naprężeniowa Instalacji oczyszczania gazu wielopiecowego na WP-3

Analiza naprężeniowa Instalacji oczyszczania gazu wielopiecowego na WP-3

Celem opracowania niniejszej dokumentacji jest analiza naprężeniowo- wytrzymałościowa powłok instalacji odpylania gazu wielkopiecowego WP-3. W warunkach nowego układu statycznego zaproponowanego i zaprojektowanego przez firme Poul Wurth. (zastosowanie kompensatora przed wejściem do Odpylnika) Analiza została podzielona na trzy części: Pierwsza przedstawia stan aktualny naprężeń bazujący na rzeczywistych pomiarach grubości płaszcza wszystkich…