Analiza zachowania się konstrukcji budynku przy ul. Brodzińskiego 1 ,w świetle stwierdzonego stanu technicznego oraz przeprowadzonych badań geologicznych

Celem opracowania niniejszej zostaną wyniki badań geologicznych podłoża w rejonie ściany frontowej i od strony podwórka . Wykonana zostanie analiza dokumentacji jest analiza zachowania się budynku przy ul. Brodzińskiego 1. Przyczyną są uszkodzenia konstrukcji budynku powstałe w latach ubiegłych . W analizie wykorzystane wytrzymałościowa stropów drewnianych bazująca na rzeczywistym stanie...