Rekonstrukcja drewnianej galerii komunikacyjnej w zabytkowej kamienicy w Krakowskiej dzielnicy Podgórze. Projekt budowlany i konstrukcyjny.

rekonstrukcja drewnianej galerii komunikacyjnej

Konstrukcja balkonu oraz klatki schodowej będzie wykonana jako hybryda konstrukcyjna. Na elementy konstrukcyjne – nośne zastosowano dwa rodzaje materiałów : Drewno modrzewiowe impregnowane na pokrycie podestów galerii komunikacyjnej oraz podestu klatki schodowej zewnętrznej . Drewnem konstrukcyjnym będzie dąb wykorzystywany na stopnie schodowe oraz elementy balustrad i słupów balustradowych. Stalowe profile zamknięte z których zostaną wykonane wsporniki galerii komunikacyjnej oraz elementy podłużnych belek podestowych na których opieramy deski modrzewiowe będą ocynkowane galwanicznie i obkładane drewnem/ deskami z drewna dębowego zabezpieczone impregnatem. Klatka schodowa wykonana z elementów stalowych w postaci profili zamkniętych . Te elementy wykorzystane zostaną na belki policzkowe oraz belki podestu spocznikowego. Słupy podpierające spocznik schodów klatki zewnętrznej zastosowano jako drewniane z drewna dębowego, posadowione na fundamentach betonowych na stalowych stopach i zabezpieczonych przed pobieraniem wilgoci z betonowej konstrukcji fundamentu.