Analiza naprężeniowa Instalacji oczyszczania gazu wielopiecowego na WP-3

Celem opracowania niniejszej dokumentacji jest analiza naprężeniowo- wytrzymałościowa powłok instalacji odpylania gazu wielkopiecowego WP-3. W warunkach nowego układu statycznego zaproponowanego i zaprojektowanego przez firme Poul Wurth. (zastosowanie kompensatora przed wejściem do Odpylnika) Analiza została podzielona na trzy części: Pierwsza przedstawia stan aktualny naprężeń bazujący na rzeczywistych pomiarach grubości płaszcza wszystkich...