Projekt naprawy punktu podpory stałej na Zwężce Venturiego

Celem opracowania niniejszej dokumentacji jest wykonanie projektu naprawczego podpory stałej na słupie HX2-5 , po zerwaniu zamocowania punktu stałego w trakcie wystąpienia stanu awaryjnego podczas eksploatacji obiektu. Siły występujące w tym punkcie uszkodziły mocowanie spawane po przekroczeniu maksymalnych sił poziomych. Celem wyeliminowania podobnych sytuacji wykonano pełna analizę statyczną a wyniki...