Ul. Forteczna 50, 30-437 Kraków
Łazy 113C, 32-048 Jerzmanowice